Váš prohlížeč nemá povoleny cookies, tímto může být negativně ovlivněna funkčnost webových stránek Laskomat.cz.
Doporučujeme Vám si je povolit.
Návod pro Váš prohlížeč: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera, Safari

facebookgoogle plustwitterpinterest
vršek
spodek
vršek
laskomat
Laskomat je i na Twitteru!
spodek
vršek
spodek
Seznamka

Podepište se – elektronicky

Podepište se – elektronicky
Foto: Laskomat
Komerční článek
Autor: Iren

2. březen 2015 12:19

Není podpis jako podpis. Tím nejznámějším, „vlastnoručním“, lze zaručit obsah podepsaného dokumentu a stvrdit tak jeho věrohodnost. Je individuálním charakteristickým znakem té které osoby. Ovšem současná éra žije elektronickou komunikací, což například zrychluje a zjednodušuje komunikaci s úřady a institucemi, pokud tedy nechybí onen důležitý punc autenticity – elektronický podpis.

Co rozumíme digitálním podpisem

Elektronickým neboli digitálním podpisem rozumíme souhrn specifických dat, která lze ověřit a identifikovat, česká legislativa však blíže uvádí zaručený elektronický podpis (dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu). Tímto opatřený elektronický dokument pak získává stejnou váhu jako dokument papírový a díky němu lze spolehlivě ověřit integritu i autenticitu podepsaného, nepopiratelnost, datum a čas podepsání dokumentu (časové razítko). Pro fungování e-podpisu je nutné použití kryptografických metod a certifikační autority, aneb důvěry nezávislé třetí strany.

Kdo může využívat elektronického podpisu a jak ho získat

Každý občan komunikující se subjekty veřejné správy formou elektronické komunikace může využít možnosti tohoto podpisu, a to na základě tzv. kvalifikovaných certifikátů občanů. Zřízení elektronického podpisu ale není jednoduchá záležitost, existují však profesionální zprostředkovatelé, kteří jsou schopni rychle akceptovat poptávku včetně komplexních služeb, i on-line servisu. Nově je v nabídce i elektronický podpis PDF dokumentů - PDF Signer.

K čemu slouží e-podpis, kde ho lze využít

V dnešní době, době moderních technologií a progresivních postupů, lze se zaručeným elektronickým podpisem vyřídit širokou škálu komunikace s úřady - dokladování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, přiznávání daně z příjmů, elektronickému přiznání k DPH či při komunikaci se zdravotními pojišťovnami, obecními úřady, soudy, také při žádání o sociální dávky nebo dotace z EU, při podepisování faktur, e-mailů, PDF dokumentů a při možnosti podávat i další dokumenty elektronickou cestou, jejichž řada narůstá. 

1 Fotografie
Podepište se – elektronicky 1
Další články